Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OF4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CR6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CR5

Състав на общински съвет мандат 2019-2023

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 12.10.2021

Общински съвет Сухиндол с мандат 2019-2023 г. е с численост 11 общински съветника.

Общинските съветници представляват жителите на община Сухиндол. Излъчени  са от три политически формации, разпределени са в съставите на пет постоянни комисии.