Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OF4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CR6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CR5

Състав на общински съвет мандат 2023-2027

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 21.03.2024

Общински съвет Сухиндол с мандат 2023-2027 г. е с численост 11 общински съветника.

Общинските съветници представляват жителите на община Сухиндол. Излъчени  са от три политически формации, разпределени са в съставите на пет постоянни комисии.