Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2475
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CU1

Програми

Дата на публикуване: 23.11.2020
Последна актуализация: 14.12.2023

Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Сухиндол 2023 г. - 2032 г. - Приета с Решение на ОБС №444/12.10.2023 г.

Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Сухиндол 2023 г. - 2032 г. - Приета с Решение на ОБС №444/12.10.2023 г.

Програма за развитие на туризма в Община Сухиндол

Програма за развитие на туризма в Община Сухиндол

Програма за енергийна ефективност на Община Сухиндол, 2020-2024 г.

Програма за енергийна ефективност на Община Сухиндол, 2020-2024 г.

Годишни отчети:

Годишен отчет чл.12 ЗЕЕ  Община Сухиндол - 2023 г.

Годишен отчет чл.12 ЗЕЕ  Община Сухиндол - 2022г.

Годишен отчет за 2020 година за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ

Годишен отчет за 2019 година за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Годишен отчет за 2018 година за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Годишен отчет за 2017 година за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

 

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Сухиндол, 2020-2023 г.

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Сухиндол, 2020-2023 г.

 

Програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива, 2012-2022 г.

Програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива, 2012-2022 г.

Приложения за административни мерки и схеми за финансиране:

А. Варианти на взаимоотношения инвеститор-община за изграждане на ВЕИ върху общинска земя;

Б. Анализ относно перспективите за придобиване от Община Сухиндол на статут на привилегирован потребител на електроенергия.

Информация за изпълнението:

Информация за изпълнението през 2020 г. на Общинската програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на Община Сухиндол

Информация за изпълнението през 2019 г. на Общинската програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на Община Сухиндол

 

Регионална програма за управление на отпадъците на регион Севлиево за общините Севлиево, Дряново и Сухиндол, актуализация 2018 г.

Регионална програма за управление на отпадъците на регион Севлиево за общините Севлиево, Дряново и Сухиндол, актуализация 2018 г.

 

Регионална програма за управление на отпадъците на регион Севлиево за общините Севлиево, Дряново и Сухиндол, 2015 г.

Регионална програма за управление на отпадъците на регион Севлиево за общините Севлиево, Дряново и Сухиндол, 2015 г.

Приложение 1 Анализ на действащата нормативна уредба