2020 год.

Дата на публикуване: 03.12.2021
Последна актуализация: 06.12.2021
Касов отчет за 12.2020 г.
Дата на публикуване: 13.01.2021

Касов отчет за 11.2020 г.
Дата на публикуване: 15.12.2020

Касов отчет за 10.2020 г.
Дата на публикуване: 12.11.2020

Касов отчет за 09.2020 г.
Дата на публикуване: 12.10.2020

Касов отчет за 08.2020 г.
Дата на публикуване: 11.09.2020

Касов отчет за 07.2020 г.
Дата на публикуване: 10.08.2020

Касов отчет за 06.2020 г.
Дата на публикуване: 10.07.2020

Касов отчет за 05.2020 г.
Дата на публикуване: 10.06.2020

Касов отчет за 04.2020 г.
Дата на публикуване: 18.05.2020

Касов отчет за 03.2020 г.
Дата на публикуване: 10.04.2020

Касов отчет за 02.2020 г.
Дата на публикуване: 11.03.2020

Касов отчет за 01.2020 г.
Дата на публикуване: 11.02.2020