Z6_PPGAHG8001TUA06E6J8D68E4N5
Z7_PPGAHG8001TUA06E6J8D68EK40

Избори за членове на Европейски Парламент и за Народно събрание - 9 юни 2024

Дата на публикуване: 15.04.2024
Последна актуализация: 23.05.2024

Уважаеми избиратели,

Във връзка с произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., общинска администрация уведомява избирателите, че на 25.05.2024 г. изтича срока за:

  • Подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес;
  • Подаване на заявление за гласуване на друго място от кандидати за народни представители, членове на ЦИК и РИК, както и наблюдатели, регистрирани в ЦИК.

Организирано е дежурство на служители на 24 май /петък/ - в общинския център, на 25 май/събота/ - в общинския център и населените места на общината от 9.00 до 17.00 часа.

Уважаеми избиратели,

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГД ГРАО) на интернет адрес:

https://www.grao.bg/elections

предлага справки по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване по избирателните списъци за Изборите за членове на Европейския парламент и избори за Народно събрание на 09.06.2024 г.

 

Гражданите могат да подават електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата на ГД ГРАО на адрес:

https://regna.grao.bg

Съгласно чл. 36 от Изборния кодекс, срокът за подаване на искания за гласуване по настоящ адрес от гражданите изтича на 25.05.2024 г.

Още за услугата:

3303. Вписване в избирателния списък по настоящ адрес

е-3303. Вписване в избирателния списък по настоящ адрес

 

Други услуги:

3304. Вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия

е-3304. Вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия

3305. Вписване в избирателния списък

е-3305. Вписване в избирателния списък

3306. Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък

е-3306. Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък

3307. Изключване от Списъка на заличените лица

е-3307. Изключване от Списъка на заличените лица

3308. Изключване от Списъка на заличените лица на избирател, заявил, че ще гласува извън страната 

е-3308. Изключване от Списъка на заличените лица на избирател, заявил, че ще гласува извън страната

Разяснителни материали