Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24J4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CQ7

Устройствен правилник

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 19.11.2021

С Устройствения правилник на администрацията на Община Сухиндол се уреждат основните въпроси, свързани с дейността и организацията на работа на Община Сухиндол, както и структурата и функциите на администрацията й.