Посещаемост на помещенията осъществяващи административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 19.11.2021

Посещаемостта на Центъра за административно обслужване (ЦАО) е ниска, поради което не се е наложило внедряване на система за управление на чакащи потребители.

В рамките на работния ден, по-висока посещаемост се наблюдава в часовете преди обяд.