Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121D6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HK5

Място за преглед на предоставената информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 07.03.2022

Центърът за административно обслужване, където се приемат заявленията за предоставяне на достъп до информация е определен за място, където се осъществява преглед на предоставената информация, чрез разглеждане на оригинали или копия на документи по чл. 26, ал. 1, т. 1 от Закона за достъп до обществена информация.