Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHR0
Z7_PPGAHG800P2Q70QTAILAS840F1
Z7_PPGAHG800P2Q70QTAILAS840F3

Бюджет и финансови отчети

Дата на публикуване: 08.09.2020
Последна актуализация: 18.03.2022

Тук можете да намерите информация и файлове относно бюджета и финансите на Община Сухиндол.

Намерете тук и информация за банковите сметки на общината.

Идентификационен код (БУЛСТАТ):
000133997
Идентификационен номер по ДДС:
BG000133997

МОЛ: инж. Пламен Чернев