Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24F4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CP1

Проект на бюджет на общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 14.12.2021
Проект на Бюджет - 2024 година
Дата на публикуване: 17.01.2024

Проект на Бюджет - 2023 година
Дата на публикуване: 10.08.2023

Проект на Бюджет - 2022 година
Дата на публикуване: 17.03.2022

Проект на Бюджет - 2021 година
Дата на публикуване: 13.01.2021

Проект на Бюджет - 2020 година
Дата на публикуване: 30.12.2019

Проект на Бюджет - 2019 година
Дата на публикуване: 29.01.2019