Проект на бюджет на общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 14.12.2021
Проект на Бюджет - 2022 година
Дата на публикуване: 17.03.2022

Проект на Бюджет - 2021 година
Дата на публикуване: 13.01.2021

Проект на Бюджет - 2020 година
Дата на публикуване: 30.12.2019

Проект на Бюджет - 2019 година
Дата на публикуване: 29.01.2019