Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VA1T7
Z7_PPGAHG800HJO10Q7EHQ1FS04A2
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VA1N4

Решения

Дата на публикуване: 09.02.2021
Последна актуализация: 22.11.2023

В тази рубрика са публикувани решенията на Общински съвет Сухиндол.

Решения 2023 -2027

Решения 2019 -2023

Решения 2015 -2019

Решения 2011 -2015

Решения 2007 -2011