Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KE4
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3AE2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K5

Образование

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 09.03.2022

На територията на Община Сухиндол функционират:

Детска ясла „Осми март“;
Детска градина “Соня”;
Средно училище “Св. Климент Охридски”.

Средно училище “Св. Климент Охридски” и Детска градина “Соня” са включени в Списъка на средищните училища и детски градини във връзка с Постановление № 128 от 29 юни 2017 г. на Министерски съвет.

Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Сухиндол, 2021-2022 г.