Население

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 13.07.2021

Населението на Община Сухиндол наброява около 3 105 души, в община Сухиндол няма населени места, които да са обезлюдени, въпреки че територията не е гъсто населена.

Средната гъстота е 20 д/ кв.км.