Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VA1D7
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VA176
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VA175

Протоколи и Решения на Общински съвет

Дата на публикуване: 09.02.2021
Последна актуализация: 12.12.2023

Общински съвет Сухиндол приема решения и след всяко заседание изготвя протокол, съгласно чл. 21 и чл. 29 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.