Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Строително-монтажни дейности на покрив и мерки по ЕЕ Детска градина „Соня“ гр. Сухиндол

Дата на публикуване: 23.02.2023
Последна актуализация: 23.02.2023

Наименование на проекта:
Строително-монтажни дейности на покрив и мерки по ЕЕ Детска градина „Соня“ гр. Сухиндол

Източници на финансиране:
Министерство на образованието и науката

Стойност:
299 012.94 лв.

Продължителност на проекта:
 

Статус на изпълнение:
Предстои започване на ремонтни дейности