Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H10
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18A4

Анкетна карта за удовлетвореност на ползвателите на административни услуги

Вие сте?
Друго
Удовлетворява ли Ви срока, за който ще бъде извършена услугата?
Как бихте оценили качеството на предлаганите услуги?
Удовлетворени ли сте от предлаганото съотношение между качество и цена?
Как бихте оценили компетентността на нашите служители?
 
много добро
добро
задоволително
лошо
Учтивост
Компетентност
Комуникация с Вас
Цялостна оценка
До каква степен сте доволни от времето, за което бяхте обслужен от наш служител?
Удобно ли е за Вас работното време на нашата администрация?
Смятате ли, че в общинската администрация съществува корупция?
Бихте ли се възползвали от електронните услуги, които общината предоставя?
Какво бихте желали да подобрим?
Нещо друго, което бихте искали да споделите с нас?